เรียนล่วงหน้า ป.5 เทอม 1

ตารางเวลาเรียน

เรียนวันที่ 1 – 10 เมษายน 2565 (10 วัน)

  • – 09.00 – 10.30 น. วิชาคณิตศาสตร์
  • – 10.30 – 12.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์
  • – 13.00 – 14.30 น. วิชาภาษาไทย

*หมายเหตุ* อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาเรียนในบางวัน โดยมีตารางเรียนดังนี้

ตารางเรียน สอบถามเพิ่มเติม 0839197964

ช่องทางการเข้าเรียน

เข้าเรียนผ่าน google meet

ทบทวนเนื้อหา

วันที่ 1 เมษายน 2565

วันที่ 2 เมษายน 2565

วันที่ 3 เมษายน 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565

วันที่ 5 เมษายน 2565

วันที่ 6 เมษายน 2565

วันที่ 7 เมษายน 2565

วันที่ 8 เมษายน 2565

วันที่ 9 เมษายน 2565

วันที่ 10 เมษายน 2565

สนใจเรียนรู้แบบออนไลน์(บันทึก vdo การสอน) สามารถติดต่อครูอรได้ครับ 083 – 919 – 7964

เรียนล่วงหน้าเนื้อหา ป.5 เทอม 1