รายการชิ้นงาน 2/2566

รายการชิ้นงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้น ม.2 พิษณุโลกพิทยาคม (ทำงานครบแล้วให้ทบทวน vdo ข้างล่าง)

บทที่ 1

บทที่ 1

งานพิเศษบท1

 1. ใบงาน (2 คะแนน) – ที่ครูกุ้งแจกในสัปดาห์แรก
 2. คานมีกี่อันดับ อะไรบ้าง (5 คะแนน) ทำในสมุด
 3. คำถาม 2 ข้อ 
  1. พลังงานศักย์คืออะไร (5 คะแนน) ทำในสมุด
  2. พลังงานจลน์คืออะไร (5 คะแนน) ทำในสมุด

หมายเหตุหากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ ส่งก่อนกำหนดคะแนนจะเกิน

บันทึกย่อบท 1

บันทึกย่อ คือการเขียนบันทึกสรุปลงในสมุดขณะเรียนพร้อมคำถาม 3 ข้อ (รายละเอียดอยู่ในใบปิดปกที่แจกให้ในวันแรกที่เรียน) โดยจะได้วันละ 2 คะแนน คะแนนที่แสดงในเว็บคือคะแนนรวมทั้งหมด สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียน (ข) ลา หรือติดโควิด สามารถนำของเพื่อนไปทำและนำมาส่งได้ (นักเรียนที่ได้ ม. จะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)

 • คะแนนที่เกินคะแนนเต็มคือคะแนนพิเศษตามข้อตกลง
 • คนที่ขาดและยังไม่ได้ตามงานคะแนนส่วนนั้นจะยังไม่ได้ลง ในระบบจะเป็น 0 คะแนน

หากผู้ปกครองสงสัยว่าทำไมนักเรียนได้คะแนนน้อยกรุณาขอดูในสมุดของนักเรียน

งานพิเศษ

คะแนนจากงานที่สั่งเพิ่มเติม หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ ส่งก่อนกำหนดคะแนนจะเกิน

 • คลิปทัศนศึกษาดรีมเวิลด์ (ไม่บังคับส่งเพราะเป็นคะแนนพิเศษ)

สอบบท1

แบบทดสอบท้ายบทจะถูกทำการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลในการเรียน โดยก่อนสอบครูจะแจ้งล่วงหน้าว่าสัปดาห์หน้า “ปิดจ๊อบ” นักเรียนที่ค้างงานต่างๆใน 3 ส่วนข้างต้นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบ

 • แบบทดสอบเรื่องงานและกำลัง (20 คะแนน) – ท้ายบท1
 • แบบทดสอบเรื่องเครื่องกล (20 คะแนน) – ท้ายบท2

บทที่ 2

บทที่ 2 

คำถามบท2

คำถาม 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน)

 1. ให้ส่งผลึกสารส้มแทนคำถาม 2 ข้อ คะแนนจะถูกรวมเป็นยอดเดียวเป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน ใครส่งก่อนกำหนดจะมียอดคะแนนสูงกว่าคะแนนเต็ม

หมายเหตุหากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ ส่งก่อนกำหนดคะแนนจะเกิน

บันทึกย่อบท 2

บันทึกย่อ คือการเขียนบันทึกสรุปลงในสมุดขณะเรียนพร้อมคำถาม 3 ข้อ (รายละเอียดอยู่ในใบปิดปกที่แจกให้ในวันแรกที่เรียน) โดยจะได้วันละ 2 คะแนน คะแนนที่แสดงในเว็บคือคะแนนรวมทั้งหมด สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียน (ข) ลา หรือติดโควิด สามารถนำของเพื่อนไปทำและนำมาส่งได้ (นักเรียนที่ได้ ม. จะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)

 • คะแนนที่เกินคะแนนเต็มคือคะแนนพิเศษตามข้อตกลง
 • คนที่ขาดและยังไม่ได้ตามงานคะแนนส่วนนั้นจะยังไม่ได้ลง ในระบบจะเป็น 0 คะแนน

หากผู้ปกครองสงสัยว่าทำไมนักเรียนได้คะแนนน้อยกรุณาขอดูในสมุดของนักเรียน

งานพิเศษแทนแบบฝึก

หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ ส่งก่อนกำหนดคะแนนจะเกิน

 • ไม่มีคะแนนงานพิเศษเพราะรวมในผลึกไปแล้ว

สอบบท2

แบบทดสอบท้ายบทจะถูกทำการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลในการเรียน โดยก่อนสอบครูจะแจ้งล่วงหน้าว่าสัปดาห์หน้า “ปิดจ๊อบ” นักเรียนที่ค้างงานต่างๆใน 3 ส่วนข้างต้นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบ

 • แบบทดสอบท้ายบทเรื่องการแยกสาร – ท้ายบท3

 

 

บทที่ 3

บทที่ 3 

คำถามบท3

คำถาม 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน)

 1. แผ่นเปลือกโลกมีกี่แผ่น อะไรบ้าง (5 คะแนน ทำลงในสมุด)
 2. อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้แผ่นเปลือกโลกผุพังบ้าง (5 คะแนน ทำลงในสมุด)

หมายเหตุหากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ ส่งก่อนกำหนดคะแนนจะเกิน

บันทึกย่อบท 3

บันทึกย่อ คือการเขียนบันทึกสรุปลงในสมุดขณะเรียนพร้อมคำถาม 3 ข้อ (รายละเอียดอยู่ในใบปิดปกที่แจกให้ในวันแรกที่เรียน) โดยจะได้วันละ 2 คะแนน คะแนนที่แสดงในเว็บคือคะแนนรวมทั้งหมด สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียน (ข) ลา หรือติดโควิด สามารถนำของเพื่อนไปทำและนำมาส่งได้ (นักเรียนที่ได้ ม. จะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)

 • คะแนนที่เกินคะแนนเต็มคือคะแนนพิเศษตามข้อตกลง
 • คนที่ขาดและยังไม่ได้ตามงานคะแนนส่วนนั้นจะยังไม่ได้ลง ในระบบจะเป็น 0 คะแนน

หากผู้ปกครองสงสัยว่าทำไมนักเรียนได้คะแนนน้อยกรุณาขอดูในสมุดของนักเรียน

งานพิเศษแทนแบบฝึก

หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ ส่งก่อนกำหนดคะแนนจะเกิน

 • ไม่มีคะแนนงานพิเศษ

สอบบท3

แบบทดสอบท้ายบทจะถูกทำการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลในการเรียน โดยก่อนสอบครูจะแจ้งล่วงหน้าว่าสัปดาห์หน้า “ปิดจ๊อบ” นักเรียนที่ค้างงานต่างๆใน 3 ส่วนข้างต้นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบ

 • แบบทดสอบเครื่องการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก – ท้ายบท4

 

 

บทที่ 4

บทที่ 4 

คำถามบท4

คำถาม 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน)

 1. จงบอกวิธีแก้ดินเปรี้ยวและดินเค็ม (5 คะแนน ทำลงในสมุด)
 2. จงบอกวิธีหาค่าความชื้นในดิน (5 คะแนน ทำลงในสมุด)

หมายเหตุหากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ ส่งก่อนกำหนดคะแนนจะเกิน

บันทึกย่อบท 4

บันทึกย่อ คือการเขียนบันทึกสรุปลงในสมุดขณะเรียนพร้อมคำถาม 3 ข้อ (รายละเอียดอยู่ในใบปิดปกที่แจกให้ในวันแรกที่เรียน) โดยจะได้วันละ 2 คะแนน คะแนนที่แสดงในเว็บคือคะแนนรวมทั้งหมด สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียน (ข) ลา หรือติดโควิด สามารถนำของเพื่อนไปทำและนำมาส่งได้ (นักเรียนที่ได้ ม. จะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)

 • คะแนนที่เกินคะแนนเต็มคือคะแนนพิเศษตามข้อตกลง
 • คนที่ขาดและยังไม่ได้ตามงานคะแนนส่วนนั้นจะยังไม่ได้ลง ในระบบจะเป็น 0 คะแนน

หากผู้ปกครองสงสัยว่าทำไมนักเรียนได้คะแนนน้อยกรุณาขอดูในสมุดของนักเรียน

งานพิเศษแทนแบบฝึก

หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ ส่งก่อนกำหนดคะแนนจะเกิน

 • ไม่มีคะแนนงานพิเศษ

สอบบท4

แบบทดสอบท้ายบทจะถูกทำการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลในการเรียน โดยก่อนสอบครูจะแจ้งล่วงหน้าว่าสัปดาห์หน้า “ปิดจ๊อบ” นักเรียนที่ค้างงานต่างๆใน 3 ส่วนข้างต้นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบ

 • ยังไม่ได้ทดสอบ

 

 

ข้อมูลแนวทางการพัฒนาตนเอง
การเก็บคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์
การเก็บคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์
วิทย์ครูแชมป์ จ่าการบุญ
การเก็บคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์

 

การลงคะแนนในแฟ้มบันทึกและรายงาน

ในการเรียนแต่ละวัน นักเรียนที่ทำตอบคำถาม 3 ข้อและเขียนบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนวันนั้น จะได้คะแนน 2 คะแนนดังภาพ

ในการเรียนแต่ละครั้งนักเรียนจะได้รับการสะสมคะแนน หากทำไม่ครบจะได้ 1 คะแนน และถ้าไม่ทำหรือไม่ยอมส่งจนกระทั้งหมดเวลาเรียนจะได้ ม.

กรณีการบ้าน 2 ข้อ ถ้าตรวจแล้วแต่ยังไม่ได้ปั๊มแดง ให้นักเรียนติดตามมาขอบันทึกลงในแฟ้มเพื่ออัพเดทคะแนน ดังภาพด้านล่าง

กรณีที่ปั๊มแดงแล้ว แสดงว่าคะแนนของนักเรียนได้รับการบันทึกแล้ว
นักเรียนบางคนที่ไม่ได้นำสมุดมา ครูจะตรวจบันทึกย่อและให้คะแนน แต่จะทำเครื่องหมายเป็นเลข 2 หรือ 1 ตัวเล็ก เพื่อให้ผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยว่าทำไมเด็กถึงได้คะแนนน้อยได้ทราบ

สำหรับเล่มแบบฝึกและข้อสอบของนักเรียนครูจะขอนำเก็บไว้เป็นหลักฐาน

การมาขอดูข้อมูล ขอความกรุณาให้นำสมุดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาด้วย รวมไปถึงมาในช่วงเวลาที่ครูไม่ได้สอน (สามารถตรวจสอบตารางจัดการเรียนรู้ของครูได้ที่เพจ ศิษย์ครูแชมป์)

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู