รายการชิ้นงาน 1/2566

รายการชิ้นงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

(ทำงานครบแล้วให้ทบทวน vdo ข้างล่าง)

บทที่ 1

บทที่ 1  

 •  

t1a1 คำถามบท1

คำถาม 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน สั่งเมื่อสัปดาห์แรกของเปิดเรียน หมดเขต 30 มิ.ย.)

 1. ชื่อครู
 2. 13 ทักษะ

คำถาม 2 ข้อส่วนที่ 2 (ข้อละ 5 คะแนน )

 1. พืชและสัตว์….
 2. ซี่โครง…

หมายเหตุ : ครูจะไม่ใส่คำถามแบบเต็มเนื่องจากได้แจ้งนักเรียนในห้องแล้ว การใส่คำถามแบบเต็มจะทำให้นักเรียนบางคนไม่ได้ทำเองเนื่องจากผู้ปกครองเข้ามาในเว็บแล้วดำเนินการแทนนักเรียน (การทำงานส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทักษะของนักวิทยาศาสตร์) หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ

t1a2 บันทึกย่อบท 1

บันทึกย่อ คือการเขียนบันทึกสรุปลงในสมุดขณะเรียนพร้อมคำถาม 3 ข้อ (รายละเอียดอยู่ในใบปิดปกที่แจกให้ในวันแรกที่เรียน) โดยจะได้วันละ 2 คะแนน คะแนนที่แสดงในเว็บคือคะแนนรวมทั้งหมด สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียน (ข) ลา หรือติดโควิด สามารถนำของเพื่อนไปทำและนำมาส่งได้ (นักเรียนที่ได้ ม. จะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)

 • 4.1 วันที่ 25 พ.ค., 1 มิ.ย., 8 มิย, 15 มิย,20มิย
 • 4.2 วันที่ 26 พค, 2 มิย, 9 มิย,16มิย,23มิย
 • 4.3 วันที่ 22 พค , 29 พค,16มิย
 • 4.4 วันที่ 25 พค, 1 มิย, 8 มิย, 15 มิย,22มิย
 • 4.5 วันที่ 31 พค, 7 มิย,14มิย,21มิย
 • 4.6 วันที่ 23 พค, 30 พค, 6มิย, 13 มิย,20มิย
 • 4.7 วันที่ 22 พค, 29 พค, 12 มิย,19มิย

หากผู้ปกครองสงสัยว่าทำไมนักเรียนได้คะแนนน้อยกรุณาขอดูในสมุดของนักเรียน

t1a3 แบบฝึกบท1

คะแนนเล่มแบบฝึกหัด จะได้หน้าละ 2 คะแนน ยกเว้นผู้ที่ส่งก่อนกำหนดส่งในรายครั้งจะได้เพิ่มอีกหน้าละ 1 คะแนน คะแนนจะถูกนับรวมในวันสอบท้ายบทของบทนั้นๆ หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ

 • บทที่ 1 ส่วน 1 หน้า 4 – 9 , 11 –   20 , 21 – 27 , 
 • บทที่ 1 ส่วน 2 หน้า 34 – 42 , 44 -53 , 55

t1a4 สอบบท1

แบบทดสอบท้ายบทจะถูกทำการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลในการเรียน โดยก่อนสอบครูจะแจ้งล่วงหน้าว่าสัปดาห์หน้า “ปิดจ๊อบ” นักเรียนที่ค้างงานต่างๆใน 3 ส่วนข้างต้นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบ

 • 4.1 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.2 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.3 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.4 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.5 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.6 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.7 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน

บทที่ 2

บทที่ 2  

t1b1 คำถามบท2

คำถาม 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน)

 1. สมการกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสง
 2. ตารางข้อมูลข้อแตกต่างระหว่างใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่

หมายเหตุ : ครูจะไม่ใส่คำถามแบบเต็มเนื่องจากได้แจ้งนักเรียนในห้องแล้ว การใส่คำถามแบบเต็มจะทำให้นักเรียนบางคนไม่ได้ทำเองเนื่องจากผู้ปกครองเข้ามาในเว็บแล้วดำเนินการแทนนักเรียน (การทำงานส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทักษะของนักวิทยาศาสตร์) หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ

t1b2 บันทึกย่อบท 2

บันทึกย่อ คือการเขียนบันทึกสรุปลงในสมุดขณะเรียนพร้อมคำถาม 3 ข้อ (รายละเอียดอยู่ในใบปิดปกที่แจกให้ในวันแรกที่เรียน) โดยจะได้วันละ 2 คะแนน คะแนนที่แสดงในเว็บคือคะแนนรวมทั้งหมด สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียน (ข) ลา หรือติดโควิด สามารถนำของเพื่อนไปทำและนำมาส่งได้ (นักเรียนที่ได้ ม. จะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)

 • 4.1 วันที่ 27 ก.ค. 3 ส.ค. 10 ส.ค.
 • 4.2 วันที่ 4 ส.ค. 11 ส.ค. 18 ส.ค.
 • 4.3 วันที่ 24 ก.ค. 7 ส.ค. 21 ส.ค.
 • 4.4 วันที่ 27 ก.ค. 3 ส.ค. 10 ส.ค. 
 • 4.5 วันที่ 26 ก.ค. 9 ส.ค. 16 ส.ค.
 • 4.6 วันที่ 18 ก.ค. 25 ก.ค. 8 ส.ค. 15 ส.ค.
 • 4.7 วันที่ 24 ก.ค. 7 ส.ค. 21 ส.ค.

หากผู้ปกครองสงสัยว่าทำไมนักเรียนได้คะแนนน้อยกรุณาขอดูในสมุดของนักเรียน

t1b3 แบบฝึกบท2

คะแนนเล่มแบบฝึกหัด จะได้หน้าละ 2 คะแนน ยกเว้นผู้ที่ส่งก่อนกำหนดส่งในรายครั้งจะได้เพิ่มอีกหน้าละ 1 คะแนน คะแนนจะถูกนับรวมในวันสอบท้ายบทของบทนั้นๆ หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ

 • บทที่ 2 หน้า 56 – 61 , 66 – 83

t1b4 สอบบท2

แบบทดสอบท้ายบทจะถูกทำการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลในการเรียน โดยก่อนสอบครูจะแจ้งล่วงหน้าว่าสัปดาห์หน้า “ปิดจ๊อบ” นักเรียนที่ค้างงานต่างๆใน 3 ส่วนข้างต้นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบ

 • 4.1 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.2 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.3 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.4 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.5 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.6 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.7 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน

 

 

บทที่ 3

บทที่ 3  

t1c1 คำถามบท3

คำถาม 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน)

 1. มวลคืออะไร มีหน่วยเป็นอะไร
 2. น้ำหนักคืออะไร มีหน่วยเป็นอะไร

หมายเหตุ : ครูจะไม่ใส่คำถามแบบเต็มเนื่องจากได้แจ้งนักเรียนในห้องแล้ว การใส่คำถามแบบเต็มจะทำให้นักเรียนบางคนไม่ได้ทำเองเนื่องจากผู้ปกครองเข้ามาในเว็บแล้วดำเนินการแทนนักเรียน (การทำงานส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทักษะของนักวิทยาศาสตร์) หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ

t1c2 บันทึกย่อบท 3

บันทึกย่อ คือการเขียนบันทึกสรุปลงในสมุดขณะเรียนพร้อมคำถาม 3 ข้อ (รายละเอียดอยู่ในใบปิดปกที่แจกให้ในวันแรกที่เรียน) โดยจะได้วันละ 2 คะแนน คะแนนที่แสดงในเว็บคือคะแนนรวมทั้งหมด สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียน (ข) ลา หรือติดโควิด สามารถนำของเพื่อนไปทำและนำมาส่งได้ (นักเรียนที่ได้ ม. จะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)

 • 4.1 วันที่ 24 ส.ค. 31 ส.ค.
 • 4.2 วันที่ 1 ก.ย. 8 ก.ย.
 • 4.3 วันที่ 4 ก.ย. 11 ก.ย.
 • 4.4 วันที่ 24 ส.ค. 31 ส.ค.
 • 4.5 วันที่ 30 ส.ค. 6 ก.ย.
 • 4.6 วันที่  22 ส.ค. 29 ส.ค.
 • 4.7 วันที่ 4 ก.ย. 11 ก.ย.

หากผู้ปกครองสงสัยว่าทำไมนักเรียนได้คะแนนน้อยกรุณาขอดูในสมุดของนักเรียน

t1c3 แบบฝึกบท3

คะแนนเล่มแบบฝึกหัด จะได้หน้าละ 2 คะแนน ยกเว้นผู้ที่ส่งก่อนกำหนดส่งในรายครั้งจะได้เพิ่มอีกหน้าละ 1 คะแนน คะแนนจะถูกนับรวมในวันสอบท้ายบทของบทนั้นๆ หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ

 • บทที่ 3 หน้า 90 – 99 , 101 – 103 ,105

t1c4 สอบบท3

แบบทดสอบท้ายบทจะถูกทำการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลในการเรียน โดยก่อนสอบครูจะแจ้งล่วงหน้าว่าสัปดาห์หน้า “ปิดจ๊อบ” นักเรียนที่ค้างงานต่างๆใน 3 ส่วนข้างต้นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบ

 • 4.1 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.2 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.3 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.4 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.5 สอบแล้ว ขาดเลขที่ 43
 • 4.6 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.7 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน

 

 

บทที่ 4

บทที่ 4  

t1d1 คำถามบท4

คำถาม 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน)

 1. แสงมีอัตราเร็วเท่าไร
 2. ตัวกลางของแสงมีกี่ชนิดอะไรบ้าง

หมายเหตุ : ครูจะไม่ใส่คำถามแบบเต็มเนื่องจากได้แจ้งนักเรียนในห้องแล้ว การใส่คำถามแบบเต็มจะทำให้นักเรียนบางคนไม่ได้ทำเองเนื่องจากผู้ปกครองเข้ามาในเว็บแล้วดำเนินการแทนนักเรียน (การทำงานส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทักษะของนักวิทยาศาสตร์) หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ

t1d2 บันทึกย่อบท 4

บันทึกย่อ คือการเขียนบันทึกสรุปลงในสมุดขณะเรียนพร้อมคำถาม 3 ข้อ (รายละเอียดอยู่ในใบปิดปกที่แจกให้ในวันแรกที่เรียน) โดยจะได้วันละ 2 คะแนน คะแนนที่แสดงในเว็บคือคะแนนรวมทั้งหมด สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียน (ข) ลา หรือติดโควิด สามารถนำของเพื่อนไปทำและนำมาส่งได้ (นักเรียนที่ได้ ม. จะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)

 • 4.1 วันที่ 14 ก.ย.
 • 4.2 วันที่ 22 ก.ย.
 • 4.3 วันที่ 25 ก.ย.
 • 4.4 วันที่ 14 ก.ย.
 • 4.5 วันที่ 20 ก.ย.
 • 4.6 วันที่ 12 ก.ย. 
 • 4.7 วันที่ 25 ก.ย.

หากผู้ปกครองสงสัยว่าทำไมนักเรียนได้คะแนนน้อยกรุณาขอดูในสมุดของนักเรียน

t1d3 แบบฝึกบท4

คะแนนเล่มแบบฝึกหัด จะได้หน้าละ 2 คะแนน ยกเว้นผู้ที่ส่งก่อนกำหนดส่งในรายครั้งจะได้เพิ่มอีกหน้าละ 1 คะแนน คะแนนจะถูกนับรวมในวันสอบท้ายบทของบทนั้นๆ หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ

 • บทที่ 4 หน้า 110 -116

t1d4 สอบบท4

แบบทดสอบท้ายบทจะถูกทำการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลในการเรียน โดยก่อนสอบครูจะแจ้งล่วงหน้าว่าสัปดาห์หน้า “ปิดจ๊อบ” นักเรียนที่ค้างงานต่างๆใน 3 ส่วนข้างต้นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบ

 • 4.1 สอบแล้ว ขาดเลขที่ 4
 • 4.2 สอบวันที่
 • 4.3 สอบวันที่
 • 4.4 สอบแล้ว ขาดเลขที่ 8, 9, 27, 30, 35, 43
 • 4.5 สอบวันที่
 • 4.6 สอบแล้ว ขาดเลขที่ 1, 31, 33,
 • 4.7 สอบวันที่

 

 

ข้อมูลแนวทางการพัฒนาตนเอง

การเก็บคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์
การเก็บคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์
วิทย์ครูแชมป์ จ่าการบุญ
การเก็บคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์

 

การลงคะแนนในแฟ้มบันทึกและรายงาน

ในการเรียนแต่ละวัน นักเรียนที่ทำตอบคำถาม 3 ข้อและเขียนบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนวันนั้น จะได้คะแนน 2 คะแนนดังภาพ

ในการเรียนแต่ละครั้งนักเรียนจะได้รับการสะสมคะแนน หากทำไม่ครบจะได้ 1 คะแนน และถ้าไม่ทำหรือไม่ยอมส่งจนกระทั้งหมดเวลาเรียนจะได้ ม.

  กรณีการบ้าน 2 ข้อ ถ้าตรวจแล้วแต่ยังไม่ได้ปั๊มแดง ให้นักเรียนติดตามมาขอบันทึกลงในแฟ้มเพื่ออัพเดทคะแนน ดังภาพด้านล่าง

กรณีที่ปั๊มแดงแล้ว แสดงว่าคะแนนของนักเรียนได้รับการบันทึกแล้ว
นักเรียนบางคนที่ไม่ได้นำสมุดมา ครูจะตรวจบันทึกย่อและให้คะแนน แต่จะทำเครื่องหมายเป็นเลข 2 หรือ 1 ตัวเล็ก เพื่อให้ผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยว่าทำไมเด็กถึงได้คะแนนน้อยได้ทราบ

  สำหรับเล่มแบบฝึกและข้อสอบของนักเรียนครูจะขอนำเก็บไว้เป็นหลักฐาน

การมาขอดูข้อมูล ขอความกรุณาให้นำสมุดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาด้วย รวมไปถึงมาในช่วงเวลาที่ครูไม่ได้สอน (สามารถตรวจสอบตารางจัดการเรียนรู้ของครูได้ที่เพจ ศิษย์ครูแชมป์)

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู