ข้อมูลนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าทำแบบทดสอบทบทวน

รายชื่อนักเรียนที่บันทึกจากระบบ แสดงผู้ที่ยังไม่ได้เข้าทำแบบทดสอบทบทวนเรียงตามห้อง

ข้อมูลวันที่ 5 ต.ค. 64 เวลา 05.56 น.

หากมีรายชื่อให้เข้าทำตามลิงก์ที่ระบุไว้ แบบทดสอบสามารถทำได้เพียงครั้งเดียว

สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อแต่เคยได้ทำแล้ว (ดูจากระบบดูคะแนนแล้วมีชื่อขึ้น http://data.kruchamp.com/) ครูจะยึดข้อมูลที่มีคะแนน แต่ถ้าเคยทำแต่ยังไม่มีคะแนนขึ้นให้เข้าทำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ข้อมูลเข้าระบบ สามารถทบทวนเนื้อหาก่อนเรียนได้

หากทำแล้วไม่ต้องแคปหน้าจอส่งครู แต่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้คะแนนสอบเท่าไร (อัตโนมัติ) ส่วนคะแนนบันทึกย่อในเว็บต้องรอครูผู้สอนเข้าตรวจและกรอกข้อมูล

ชิ้นงานและ link จะอยู่ในกรอบสีเขียว

เมื่อทำเสร็จแล้วดูได้ที่ link ในกรอบสีเหลืองด้านล่างของรายชื่อนั้นๆก่อนขึ้นกรอบเขียวใหม่

งาน scijb007_การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ทำที่ https://forms.gle/9px1xgQ5LEdGuqoW6

ทำเสร็จแล้ว ดูรายชื่อที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci007.htm


scijb008_การแบ่งสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ทำที่ https://forms.gle/1ZmDeixuCJv4Y13u7

ทำเสร็จแล้ว ดูรายชื่อที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci008.htm


scijb010_กระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงและดอก
ทำที่ https://forms.gle/HjqWsjShGip5jTwB8

ทำเสร็จแล้ว ดูรายชื่อที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci010.htm


scijb11_แบบทดสอบดอก
เข้าทำที่ https://forms.gle/pfmJjUHWVyEpu8Ug9

ทำเสร็จแล้ว ดูรายชื่อที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci011a.htm


scijb012_มวลและน้ำหนัก1
เข้าทำที่ https://forms.gle/GTtXvnnqKhjxRhSH7

ทำเสร็จแล้ว ดูรายชื่อที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci012.htm


scijb013_มวลและน้ำหนัก2
เข้าทำที่ https://forms.gle/ohdxYhX7L7YziStRA

ทำเสร็จแล้ว ดูรายชื่อที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci013.htm


scijb014_ตัวกลางแสง
เข้าทำที่ https://forms.gle/4izenEQ59EBq4g3V9

ทำเสร็จแล้วเข้าดูที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci014.htm


แบบทดสอบครูพลช
เข้าทำที่ https://forms.gle/WK1GFhdEJTq9w7o58

ทำเสร็จแล้วเข้าดูที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci011b.htm