รายการชิ้นงานบทที่ 3

รายการชิ้นงานบทที่ 2 เรียงตามลำดับในหน้านี้ดังนี้

บันทึกย่อบทที่ 2 t2l2

คำถามบทที่ 2 t2q2

แบบฝึกหัดบทที่ 2 t2w2

แบบทดสอบท้ายบทที่ 2 t2e2

หมวดหมู่งาน
บันทึกย่อ
คะแนนเต็ม

วันละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

หมายเหตุ

คะแนนจะถูกรวมและสรุปในวันที่สอบท้ายบท หากต้องการแก้ไขในกรณี “ข” ให้ดำเนินการก่อนวันสอบ

 

 

หมวดหมู่งาน
คำถาม 2 ข้อ บทที่ 2 เขียนในสมุด
คะแนนเต็ม

10 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.2 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.3 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.4 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.5 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.6 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.7 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3

หมายเหตุ

คำถาม 2 ข้อในสมุด ข้อละ 5 คะแนน โดยมีหัวข้อโดยสังเขปคือ

1. ดวงจันทร์ขึ้นและตกช้าลงวันละกี่นาที

2. ทำไมเราจึงเห็นดวงจันทร์ด้านเดียว

หากนักเรียนทำหายหรือไม่ได้จด ให้จดข้อมูลโจทย์จากเพื่อนเพื่อฝึกความรับผิดชอบ

**มีคะแนนพิเศษแต่งนิทานเกี่ยวกับดวงจันทร์ 8 – 10 บรรทัด เขียนด้วยมือลงในกระดาษ หมดเขตส่ง 20 ม.ค. 66 เวลา 15.30 น.

หมวดหมู่งาน
แบบฝึกหัดบทที่ 3
คะแนนเต็ม

หน้าละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 หน้า
4.2 หน้า
4.3 หน้า
4.4 หน้า
4.5 หน้า
4.6 หน้า
4.7 หน้า

หมายเหตุ

การสั่งงานจะทำไปพร้อมกับกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจะเหลือให้นักเรียนทำบางส่วน กำหนดส่งจะเป็น T+2 (เช่น เรียนวันจันทร์ให้ส่งวันพุธ) เพื่อจะต้องเว้นระยะให้ครูตรวจก่อนเรียนในครั้งต่อไปทั้ง 299 เล่ม

สำหรับนักเรียนที่ส่งก่อนกำหนด เช่น กำหนดส่งวันพุธแต่นักเรียนส่งวันอังคาร นักเรียนจะได้คะแนนเพิ่มอีกหน้าละ +1 คะแนน

คะแนนจะรวมลงแฟ้มในวันที่สอบท้ายบท หากส่งหลังจากสอบท้ายบทคะแนนจะลดลงเพื่อความยุติธรรมตามที่ตกลงไว้เพื่อฝึกความรับผิดชอบ

ในบทนี้มีวันหยุดไม่ตรงกันระหว่างห้อง
ดังนั้นให้ตรวจสอบว่าหน้าดังกล่าวทำครบหรือไม่

หมวดหมู่งาน
แบบทดสอบท้ายบทที่ 3
คะแนนเต็ม

20 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 รอสอบ
4.2  รอสอบ
4.3 รอสอบ
4.4  รอสอบ
4.5  รอสอบ
4.6  รอสอบ
4.7 รอสอบ

หมายเหตุ

การทดสอบมี 2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นปรนัยเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นอัตนัย

การทดสอบสอบได้เพียงครั้งเดียว คะแนนที่ได้จะถูกนำไปคำนวณตามข้อตกลงที่แจ้งไว้ในภาคเรียนที่ 1

นักเรียนที่ขึ้นรอสอบให้รีบมาติดต่อขอสอบกับครูแชมป์หรือครูแตงโมครับ จากนั้นให้รอตรวจและรออัพเดท

ข้อมูลเพิ่มเติม/คำถามที่มักพบบ่อย

บันทึกของครู แฟ้มสะสมผลงานครู