รายการนักเรียนที่เข้าทำแบบทดสอบแล้ว

 

รายการชิ้นงาน
scijb007_การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิต
 
วันที่เรียน
21 ก.ค. 64
 
รายละเอียดและการทบทวนก่อนสอบ ดูที่
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007
 
การเข้าทดสอบ

คลิกที่นี่เพื่อทดสอบ

 
ต้องการดูคะแนน ดูที่
http://data.kruchamp.com/
 
ดูข่าวสาร สถานะการส่งงาน และนัดหมาย
https://bit.ly/jbsci2021

   

 รายชื่อนักเรียนที่เข้าทดสอบแล้ว (เรียงตามลำดับวันและเวลาที่เข้าสอบไม่แยกห้อง)


 

 

 counter