นักเรียนที่ส่งงานวิชาศิลปะแล้ว
 

 
 
หากยังไม่ครบ คลิกเพื่อดูรายการชิ้นงานและส่งงาน

คลิกส่งงานวิชาศิลปะ
 

วิธีการใช้งาน
ให้คลิกเพื่อเลือกหรือพิมพ์ชื่อนักเรียนแล้วเลือก รายการที่นักเรียนส่งแล้วจะปรากฏในช่องด้านล่าง

หากนักเรียนมีรายการส่งมากกว่า 8 รายการ แสดงว่าเคยส่งงานซ้ำ ให้ตรวจเช็คว่าครบทั้ง 8 หัวข้อที่ครูให้ส่งหรือยัง

*** นี่คือการตรวจสอบเบื้องต้น ให้ยึดใบที่ครูประกาศคะแนนเป็นสำคัญ ***


 

 counter