รายการนักเรียนที่เข้าทำแบบทดสอบแล้ว

 

รายการชิ้นงาน
คะแนนภาษาไทย 4.5 , 4.6 , 4.7
 
เลือกห้อง
 
ข้อมูลรายละเอียดของรายการ
ช่องที่ 1 แบบทดสอบเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด ชุดที่ 1 เรื่อง การอ่านจับใจความ มาตรฐานที่ ท 1.1 ตัวชี้วัดที่ ตัวที่ 2 และ 3
ลิงก์ทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/qwAK4SNxKdqsDMEg7
ช่องที่ 2 แบทดสอบเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด ชุดที่ 2 เรื่อง ชนิดของคำ
มาตรฐานที่ ท 4.1 ตัวชี้วัดที่ 2
ลิงก์ทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/1BDrKXdgnHRST6KA6
ช่องที่ 3 แบบทดสอบเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด ชุดที่ 3 เรื่อง ความหมายของสำนวน
มาตรฐานที่ ท 4.1 ตัวชี้วัดที่ 6
ลิงก์ทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/hHotDG2BEkkqMeHaA
ช่องที่ 4 แบบทดสอบเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด ชุดที่ 4 เรื่อง ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
มาตฐานที่ ท 1.1 ตัวชี้วัดที่ 4
มาตฐานที่ ท 3.1 ตัวชี้วัดที่ 1
ลิงก์ทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/Qn82mn14tuCN4BSE6
ช่องที่ 5 ชีตแบบฝึกรายวิชาภาษาไทย เรื่อง คำนาม
รายละเอียด : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/132/
ช่องที่ 6 ชีตแบบฝึกรายวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ
รายละเอียด : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/141/
ช่องที่ 7 หนังสือทักษะภาษาไทย
รายละเอียดของงานทักษะภาษาไทยดูได้จาก : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/174/
ช่องที่ 8 ชิ้นงานการตั้งคำถามและตอบคำถาม
รายละเอียด : http://www.tiwdee.com/sarapatthai/170/

หากไม่มีชีตแบบฝึกหัด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://bit.ly/2Z0EgMz
 
 

   

 ห้อง 4.5  (หากมีข้อสงสัยให้ดูรายละเอียดรายการด้านบน)

 

 

ห้อง 4.6  (หากมีข้อสงสัยให้ดูรายละเอียดรายการด้านบน)

 

 

ห้อง 4.7  (หากมีข้อสงสัยให้ดูรายละเอียดรายการด้านบน)

 


 

 

 counter:: ::