Search for:
ข้อมูลนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าทำแบบทดสอบทบทวน

รายชื่อนักเรียนที่บันทึกจากระบบ แสดงผู้ที่ยังไม่ได้เข้าทำแบบทดสอบทบทวนเรียงตามห้อง

ข้อมูลวันที่ 5 ต.ค. 64 เวลา 05.56 น.

หากมีรายชื่อให้เข้าทำตามลิงก์ที่ระบุไว้ แบบทดสอบสามารถทำได้เพียงครั้งเดียว

สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อแต่เคยได้ทำแล้ว (ดูจากระบบดูคะแนนแล้วมีชื่อขึ้น http://data.kruchamp.com/) ครูจะยึดข้อมูลที่มีคะแนน แต่ถ้าเคยทำแต่ยังไม่มีคะแนนขึ้นให้เข้าทำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ข้อมูลเข้าระบบ สามารถทบทวนเนื้อหาก่อนเรียนได้

หากทำแล้วไม่ต้องแคปหน้าจอส่งครู แต่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้คะแนนสอบเท่าไร (อัตโนมัติ) ส่วนคะแนนบันทึกย่อในเว็บต้องรอครูผู้สอนเข้าตรวจและกรอกข้อมูล

ชิ้นงานและ link จะอยู่ในกรอบสีเขียว

เมื่อทำเสร็จแล้วดูได้ที่ link ในกรอบสีเหลืองด้านล่างของรายชื่อนั้นๆก่อนขึ้นกรอบเขียวใหม่

งาน scijb007_การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ทำที่ https://forms.gle/9px1xgQ5LEdGuqoW6

ทำเสร็จแล้ว ดูรายชื่อที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci007.htm


scijb008_การแบ่งสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ทำที่ https://forms.gle/1ZmDeixuCJv4Y13u7

ทำเสร็จแล้ว ดูรายชื่อที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci008.htm


scijb010_กระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงและดอก
ทำที่ https://forms.gle/HjqWsjShGip5jTwB8

ทำเสร็จแล้ว ดูรายชื่อที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci010.htm


scijb11_แบบทดสอบดอก
เข้าทำที่ https://forms.gle/pfmJjUHWVyEpu8Ug9

ทำเสร็จแล้ว ดูรายชื่อที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci011a.htm


scijb012_มวลและน้ำหนัก1
เข้าทำที่ https://forms.gle/GTtXvnnqKhjxRhSH7

ทำเสร็จแล้ว ดูรายชื่อที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci012.htm


scijb013_มวลและน้ำหนัก2
เข้าทำที่ https://forms.gle/ohdxYhX7L7YziStRA

ทำเสร็จแล้ว ดูรายชื่อที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci013.htm


scijb014_ตัวกลางแสง
เข้าทำที่ https://forms.gle/4izenEQ59EBq4g3V9

ทำเสร็จแล้วเข้าดูที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci014.htm


แบบทดสอบครูพลช
เข้าทำที่ https://forms.gle/WK1GFhdEJTq9w7o58

ทำเสร็จแล้วเข้าดูที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci011b.htm

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวิทย์

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมแร็ปโครงกระดูก (เชิญชวนเข้าร่วม 4 ส.ค. 64)

  • 4.1/1
  • 4.1/15
  • 4.3/28
  • 4.5/45
  • 4.1/22
  • 4.1/10

https://www.youtube.com/watch?v=vfxZPKegEwY

https://www.youtube.com/watch?v=x3kCrTvpsm8

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมประกวด STEM Online สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2564 (เชิญชวนเข้าร่วม 18 ส.ค. 64)

ชื่อ สกุลชั้น ห้องชื่อผลงาน
กนกดารินทร์ สังข์ทอง ป.41กระเป๋ากันน้ำ
จิรดนัย ฉ่ำไกรป.41ซองกันน้ำ
ณัฐวัฒน์ นาคเจือทองป.41 ถุงโทรศัพท์มือถือ
ณิตานันธ์ โพธิ์เงิน ป.41พลาสติกซิปล็อกกันนํ้า
ธนวรรธน์ ศรีลาป.41ถุงมหัศจรรย์กันน้ำ
นาราชา สถาวรวณิชป.41 เเบบจำลองอุปกรณ์กันน้ำโทรศัพมือถือ
บูรณ์พิภพ บุญชัชวาลวงศ์ป.41 โทรศัพท์แรปโยว่
ปัณณ์ สรสิ ป.4 1กระเป๋าคาดเข็มขัดกันน้ำ
ปานมาดา วิบูลย์ธัญญ์ป.41 ซองซิปใส่โทรศัพท์กันน้ำ
พชรดนย์ จันทร์สุข ป.41ซิปล็อคกันน้ำ
ภัณฑิรา มณีสารป.41เคสกันน้ำ
ภูพิรัญณ์ กังเศรษฐิณาธรป.41 กล่องโทรศัพท์พลาสติกกันน้ำ
มีลักษณ์ คำเงิน ป.41classroom and meet 2in1
ณัฐชา พิริยะประไพพันธุ์ป.42 อุปกรณ์กันนํ้า
ณัฐพัฒน์ มั่นฤทธิ์ป.4 2ถ.ถุงทนทาน
ธนวัฒน์ แก้วดวงเล็ก ป.42อุปกรณ์กันน้ำโทรศัพท์จากถุงแกง
ธัญญรักษ์ ทัพหน้าป.42ถุงแกงกันน้ำ
นภัสสร หมอนคำป.42ถุงใสแสนสวย
นันทพัทธ์ น่วมบางป.42 ถุงกันน้ำมหัศจรรย์
ด.ญ.นิชนันท์ ชีพสุมนต์ ป.43อุปกรณ์กันน้ำโทรศัพท์
เตชิต บุญมีป.43SECURITY LOCK
นภัสวรรณ คงถึงป.43อุปกรณ์มือถือกันน้ำ
ปณิธิ ลักษณ์รุจิป.43 โทรศัพท์ไม่พังแล้ว
ภัทรานิษฐ์ ล้อมผล ป.43Waterproof Case ของฉัน
ภิญญาพัชญ์ ใบธำรงเดชป.44 การสังเกตดินสอ
ด.ญ.สุประวีณ์ พิมพ์บัวมี ป.45อุปกรณ์กันน้ำโทรศัพท์มือถือ
เด็กชายวุฒิกานต์ อยู่ยังป.45 ถุงใส่โทรศัพท์แสนวิเศษ
ศุภณัฐ เกตุพรมมา ป.45ถุงร้อนใส่มือถือ
ด.ญ.ปภาวดี เนียมตุ๊ป.46พลาสติกกันน้ำ
ธนวิชญ์ สานเงินป.46ซองพลาสติกกันน้ำ
เบญญาภา คำหรุ่นป.46 ซองใส่โทรศัพท์กันน้ำเเสนทำง่าย
ปภาวี ณ น่าน ป.46ถุงกันน้ำ
ปรวีย์ ม่วงอยู่ ป.46ถุงกันน้ำ
พลอย อยู่ดี ป.46แบบจำลองอุปกรณ์กันน้ำ และบันทึกผลการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์กันน้ำโทรศัพท์มือถือ
พัชริดา แก้วสุวรรณป.46 อุปกรณ์กันน้ำโทรศัพท์แบบยุคประหยัด

(ทำ stem แต่ไม่ได้ส่งร่วมประกวด)

4.3 / 34

4.7 / 33

รายการชิ้นงาน

รายการชิ้นงานเรียงตามลำดับก่อนหลัง

สามารถดูข้อมูลล่าสุดได้ที่ https://bit.ly/jbsci2021

แนะนำส่วนต่างๆของเว็บ

แนะนำองค์ประกอบ bit.ly/jbsci2021

แนะนำการดูคะแนนวิทย์ ป.4

แนะนำนัดหมายและการเรียนรู้

แนะนำบันทึกย่อ