Search for:
รายการชิ้นงาน 1/2566

รายการชิ้นงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

(ทำงานครบแล้วให้ทบทวน vdo ข้างล่าง)

บทที่ 1

บทที่ 1  

 •  

t1a1 คำถามบท1

คำถาม 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน สั่งเมื่อสัปดาห์แรกของเปิดเรียน หมดเขต 30 มิ.ย.)

 1. ชื่อครู
 2. 13 ทักษะ

คำถาม 2 ข้อส่วนที่ 2 (ข้อละ 5 คะแนน )

 1. พืชและสัตว์….
 2. ซี่โครง…

หมายเหตุ : ครูจะไม่ใส่คำถามแบบเต็มเนื่องจากได้แจ้งนักเรียนในห้องแล้ว การใส่คำถามแบบเต็มจะทำให้นักเรียนบางคนไม่ได้ทำเองเนื่องจากผู้ปกครองเข้ามาในเว็บแล้วดำเนินการแทนนักเรียน (การทำงานส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทักษะของนักวิทยาศาสตร์) หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ

t1a2 บันทึกย่อบท 1

บันทึกย่อ คือการเขียนบันทึกสรุปลงในสมุดขณะเรียนพร้อมคำถาม 3 ข้อ (รายละเอียดอยู่ในใบปิดปกที่แจกให้ในวันแรกที่เรียน) โดยจะได้วันละ 2 คะแนน คะแนนที่แสดงในเว็บคือคะแนนรวมทั้งหมด สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียน (ข) ลา หรือติดโควิด สามารถนำของเพื่อนไปทำและนำมาส่งได้ (นักเรียนที่ได้ ม. จะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)

 • 4.1 วันที่ 25 พ.ค., 1 มิ.ย., 8 มิย, 15 มิย,20มิย
 • 4.2 วันที่ 26 พค, 2 มิย, 9 มิย,16มิย,23มิย
 • 4.3 วันที่ 22 พค , 29 พค,16มิย
 • 4.4 วันที่ 25 พค, 1 มิย, 8 มิย, 15 มิย,22มิย
 • 4.5 วันที่ 31 พค, 7 มิย,14มิย,21มิย
 • 4.6 วันที่ 23 พค, 30 พค, 6มิย, 13 มิย,20มิย
 • 4.7 วันที่ 22 พค, 29 พค, 12 มิย,19มิย

หากผู้ปกครองสงสัยว่าทำไมนักเรียนได้คะแนนน้อยกรุณาขอดูในสมุดของนักเรียน

t1a3 แบบฝึกบท1

คะแนนเล่มแบบฝึกหัด จะได้หน้าละ 2 คะแนน ยกเว้นผู้ที่ส่งก่อนกำหนดส่งในรายครั้งจะได้เพิ่มอีกหน้าละ 1 คะแนน คะแนนจะถูกนับรวมในวันสอบท้ายบทของบทนั้นๆ หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ

 • บทที่ 1 ส่วน 1 หน้า 4 – 9 , 11 –   20 , 21 – 27 , 
 • บทที่ 1 ส่วน 2 หน้า 34 – 42 , 44 -53 , 55

t1a4 สอบบท1

แบบทดสอบท้ายบทจะถูกทำการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลในการเรียน โดยก่อนสอบครูจะแจ้งล่วงหน้าว่าสัปดาห์หน้า “ปิดจ๊อบ” นักเรียนที่ค้างงานต่างๆใน 3 ส่วนข้างต้นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบ

 • 4.1 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.2 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.3 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.4 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.5 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.6 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.7 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน

บทที่ 2

บทที่ 2  

t1b1 คำถามบท2

คำถาม 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน)

 1. สมการกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสง
 2. ตารางข้อมูลข้อแตกต่างระหว่างใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่

หมายเหตุ : ครูจะไม่ใส่คำถามแบบเต็มเนื่องจากได้แจ้งนักเรียนในห้องแล้ว การใส่คำถามแบบเต็มจะทำให้นักเรียนบางคนไม่ได้ทำเองเนื่องจากผู้ปกครองเข้ามาในเว็บแล้วดำเนินการแทนนักเรียน (การทำงานส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทักษะของนักวิทยาศาสตร์) หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ

t1b2 บันทึกย่อบท 2

บันทึกย่อ คือการเขียนบันทึกสรุปลงในสมุดขณะเรียนพร้อมคำถาม 3 ข้อ (รายละเอียดอยู่ในใบปิดปกที่แจกให้ในวันแรกที่เรียน) โดยจะได้วันละ 2 คะแนน คะแนนที่แสดงในเว็บคือคะแนนรวมทั้งหมด สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียน (ข) ลา หรือติดโควิด สามารถนำของเพื่อนไปทำและนำมาส่งได้ (นักเรียนที่ได้ ม. จะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)

 • 4.1 วันที่ 27 ก.ค. 3 ส.ค. 10 ส.ค.
 • 4.2 วันที่ 4 ส.ค. 11 ส.ค. 18 ส.ค.
 • 4.3 วันที่ 24 ก.ค. 7 ส.ค. 21 ส.ค.
 • 4.4 วันที่ 27 ก.ค. 3 ส.ค. 10 ส.ค. 
 • 4.5 วันที่ 26 ก.ค. 9 ส.ค. 16 ส.ค.
 • 4.6 วันที่ 18 ก.ค. 25 ก.ค. 8 ส.ค. 15 ส.ค.
 • 4.7 วันที่ 24 ก.ค. 7 ส.ค. 21 ส.ค.

หากผู้ปกครองสงสัยว่าทำไมนักเรียนได้คะแนนน้อยกรุณาขอดูในสมุดของนักเรียน

t1b3 แบบฝึกบท2

คะแนนเล่มแบบฝึกหัด จะได้หน้าละ 2 คะแนน ยกเว้นผู้ที่ส่งก่อนกำหนดส่งในรายครั้งจะได้เพิ่มอีกหน้าละ 1 คะแนน คะแนนจะถูกนับรวมในวันสอบท้ายบทของบทนั้นๆ หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ

 • บทที่ 2 หน้า 56 – 61 , 66 – 83

t1b4 สอบบท2

แบบทดสอบท้ายบทจะถูกทำการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลในการเรียน โดยก่อนสอบครูจะแจ้งล่วงหน้าว่าสัปดาห์หน้า “ปิดจ๊อบ” นักเรียนที่ค้างงานต่างๆใน 3 ส่วนข้างต้นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบ

 • 4.1 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.2 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.3 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.4 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.5 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.6 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.7 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน

 

 

บทที่ 3

บทที่ 3  

t1c1 คำถามบท3

คำถาม 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน)

 1. มวลคืออะไร มีหน่วยเป็นอะไร
 2. น้ำหนักคืออะไร มีหน่วยเป็นอะไร

หมายเหตุ : ครูจะไม่ใส่คำถามแบบเต็มเนื่องจากได้แจ้งนักเรียนในห้องแล้ว การใส่คำถามแบบเต็มจะทำให้นักเรียนบางคนไม่ได้ทำเองเนื่องจากผู้ปกครองเข้ามาในเว็บแล้วดำเนินการแทนนักเรียน (การทำงานส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทักษะของนักวิทยาศาสตร์) หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ

t1c2 บันทึกย่อบท 3

บันทึกย่อ คือการเขียนบันทึกสรุปลงในสมุดขณะเรียนพร้อมคำถาม 3 ข้อ (รายละเอียดอยู่ในใบปิดปกที่แจกให้ในวันแรกที่เรียน) โดยจะได้วันละ 2 คะแนน คะแนนที่แสดงในเว็บคือคะแนนรวมทั้งหมด สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียน (ข) ลา หรือติดโควิด สามารถนำของเพื่อนไปทำและนำมาส่งได้ (นักเรียนที่ได้ ม. จะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)

 • 4.1 วันที่ 24 ส.ค. 31 ส.ค.
 • 4.2 วันที่ 1 ก.ย. 8 ก.ย.
 • 4.3 วันที่ 4 ก.ย. 11 ก.ย.
 • 4.4 วันที่ 24 ส.ค. 31 ส.ค.
 • 4.5 วันที่ 30 ส.ค. 6 ก.ย.
 • 4.6 วันที่  22 ส.ค. 29 ส.ค.
 • 4.7 วันที่ 4 ก.ย. 11 ก.ย.

หากผู้ปกครองสงสัยว่าทำไมนักเรียนได้คะแนนน้อยกรุณาขอดูในสมุดของนักเรียน

t1c3 แบบฝึกบท3

คะแนนเล่มแบบฝึกหัด จะได้หน้าละ 2 คะแนน ยกเว้นผู้ที่ส่งก่อนกำหนดส่งในรายครั้งจะได้เพิ่มอีกหน้าละ 1 คะแนน คะแนนจะถูกนับรวมในวันสอบท้ายบทของบทนั้นๆ หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ

 • บทที่ 3 หน้า 90 – 99 , 101 – 103 ,105

t1c4 สอบบท3

แบบทดสอบท้ายบทจะถูกทำการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลในการเรียน โดยก่อนสอบครูจะแจ้งล่วงหน้าว่าสัปดาห์หน้า “ปิดจ๊อบ” นักเรียนที่ค้างงานต่างๆใน 3 ส่วนข้างต้นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบ

 • 4.1 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.2 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.3 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.4 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.5 สอบแล้ว ขาดเลขที่ 43
 • 4.6 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน
 • 4.7 สอบแล้ว เต็ม 20 คะแนน

 

 

บทที่ 4

บทที่ 4  

t1d1 คำถามบท4

คำถาม 2 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน)

 1. แสงมีอัตราเร็วเท่าไร
 2. ตัวกลางของแสงมีกี่ชนิดอะไรบ้าง

หมายเหตุ : ครูจะไม่ใส่คำถามแบบเต็มเนื่องจากได้แจ้งนักเรียนในห้องแล้ว การใส่คำถามแบบเต็มจะทำให้นักเรียนบางคนไม่ได้ทำเองเนื่องจากผู้ปกครองเข้ามาในเว็บแล้วดำเนินการแทนนักเรียน (การทำงานส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทักษะของนักวิทยาศาสตร์) หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ

t1d2 บันทึกย่อบท 4

บันทึกย่อ คือการเขียนบันทึกสรุปลงในสมุดขณะเรียนพร้อมคำถาม 3 ข้อ (รายละเอียดอยู่ในใบปิดปกที่แจกให้ในวันแรกที่เรียน) โดยจะได้วันละ 2 คะแนน คะแนนที่แสดงในเว็บคือคะแนนรวมทั้งหมด สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียน (ข) ลา หรือติดโควิด สามารถนำของเพื่อนไปทำและนำมาส่งได้ (นักเรียนที่ได้ ม. จะไม่มีคะแนนในส่วนนี้)

 • 4.1 วันที่ 14 ก.ย.
 • 4.2 วันที่ 22 ก.ย.
 • 4.3 วันที่ 25 ก.ย.
 • 4.4 วันที่ 14 ก.ย.
 • 4.5 วันที่ 20 ก.ย.
 • 4.6 วันที่ 12 ก.ย. 
 • 4.7 วันที่ 25 ก.ย.

หากผู้ปกครองสงสัยว่าทำไมนักเรียนได้คะแนนน้อยกรุณาขอดูในสมุดของนักเรียน

t1d3 แบบฝึกบท4

คะแนนเล่มแบบฝึกหัด จะได้หน้าละ 2 คะแนน ยกเว้นผู้ที่ส่งก่อนกำหนดส่งในรายครั้งจะได้เพิ่มอีกหน้าละ 1 คะแนน คะแนนจะถูกนับรวมในวันสอบท้ายบทของบทนั้นๆ หากของใครขึ้น 0 คะแนน หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือส่งไม่ครบ

 • บทที่ 4 หน้า 110 -116

t1d4 สอบบท4

แบบทดสอบท้ายบทจะถูกทำการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลในการเรียน โดยก่อนสอบครูจะแจ้งล่วงหน้าว่าสัปดาห์หน้า “ปิดจ๊อบ” นักเรียนที่ค้างงานต่างๆใน 3 ส่วนข้างต้นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบ

 • 4.1 สอบแล้ว ขาดเลขที่ 4
 • 4.2 สอบวันที่
 • 4.3 สอบวันที่
 • 4.4 สอบแล้ว ขาดเลขที่ 8, 9, 27, 30, 35, 43
 • 4.5 สอบวันที่
 • 4.6 สอบแล้ว ขาดเลขที่ 1, 31, 33,
 • 4.7 สอบวันที่

 

 

ข้อมูลแนวทางการพัฒนาตนเอง

การเก็บคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์
การเก็บคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์
วิทย์ครูแชมป์ จ่าการบุญ
การเก็บคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์

 

การลงคะแนนในแฟ้มบันทึกและรายงาน

ในการเรียนแต่ละวัน นักเรียนที่ทำตอบคำถาม 3 ข้อและเขียนบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนวันนั้น จะได้คะแนน 2 คะแนนดังภาพ

ในการเรียนแต่ละครั้งนักเรียนจะได้รับการสะสมคะแนน หากทำไม่ครบจะได้ 1 คะแนน และถ้าไม่ทำหรือไม่ยอมส่งจนกระทั้งหมดเวลาเรียนจะได้ ม.

  กรณีการบ้าน 2 ข้อ ถ้าตรวจแล้วแต่ยังไม่ได้ปั๊มแดง ให้นักเรียนติดตามมาขอบันทึกลงในแฟ้มเพื่ออัพเดทคะแนน ดังภาพด้านล่าง

กรณีที่ปั๊มแดงแล้ว แสดงว่าคะแนนของนักเรียนได้รับการบันทึกแล้ว
นักเรียนบางคนที่ไม่ได้นำสมุดมา ครูจะตรวจบันทึกย่อและให้คะแนน แต่จะทำเครื่องหมายเป็นเลข 2 หรือ 1 ตัวเล็ก เพื่อให้ผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยว่าทำไมเด็กถึงได้คะแนนน้อยได้ทราบ

  สำหรับเล่มแบบฝึกและข้อสอบของนักเรียนครูจะขอนำเก็บไว้เป็นหลักฐาน

การมาขอดูข้อมูล ขอความกรุณาให้นำสมุดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาด้วย รวมไปถึงมาในช่วงเวลาที่ครูไม่ได้สอน (สามารถตรวจสอบตารางจัดการเรียนรู้ของครูได้ที่เพจ ศิษย์ครูแชมป์)

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

รายการชิ้นงานบทที่ 4

รายการชิ้นงานบทที่ 4 เรียงตามลำดับในหน้านี้ดังนี้

บันทึกย่อบทที่ 4 t2l4

คำถามบทที่ 4 t2q4

แบบฝึกหัดบทที่ 4 t2w4

แบบทดสอบท้ายบทที่ 4 t2e4

หมวดหมู่งาน
บันทึกย่อ
คะแนนเต็ม

วันละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1  คะแนน
4.2  คะแนน
4.3  คะแนน
4.4  คะแนน
4.5  คะแนน
4.6  คะแนน
4.7  คะแนน

หมายเหตุ

คะแนนจะถูกรวมและสรุปในวันที่สอบท้ายบท หากต้องการแก้ไขในกรณี “ข” ให้ดำเนินการก่อนวันสอบ

 

 

หมวดหมู่งาน
คำถาม 2 ข้อ บทที่ 4 เขียนในสมุด
คะแนนเต็ม

10 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 ก่อนสอบท้ายบทที่ 4
4.2 ก่อนสอบท้ายบทที่ 4
4.3 ก่อนสอบท้ายบทที่ 4
4.4 ก่อนสอบท้ายบทที่ 4
4.5 ก่อนสอบท้ายบทที่ 4
4.6 ก่อนสอบท้ายบทที่ 4
4.7 ก่อนสอบท้ายบทที่ 4

หมายเหตุ

คำถาม 2 ข้อในสมุด ข้อละ 5 คะแนน โดยมีหัวข้อโดยสังเขปคือ

1. จงเรียงลำดับดาวเคราะห์จากในสู่นอก

2. ทำไมดาวพลูโตจึงถูกลดชั้น

หากนักเรียนทำหายหรือไม่ได้จด ให้จดข้อมูลโจทย์จากเพื่อนเพื่อฝึกความรับผิดชอบ

หมวดหมู่งาน
แบบฝึกหัดบทที่ 4
คะแนนเต็ม

หน้าละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 หน้า 90 – 98
4.2 หน้า 90 – 98
4.3 หน้า 90 – 98
4.4 หน้า 90 – 98
4.5 หน้า 90 – 98
4.6 หน้า 90 – 98
4.7 หน้า 90 – 98

หมายเหตุ

การสั่งงานจะทำไปพร้อมกับกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจะเหลือให้นักเรียนทำบางส่วน กำหนดส่งจะเป็น T+2 (เช่น เรียนวันจันทร์ให้ส่งวันพุธ) เพื่อจะต้องเว้นระยะให้ครูตรวจก่อนเรียนในครั้งต่อไปทั้ง 299 เล่ม

สำหรับนักเรียนที่ส่งก่อนกำหนด เช่น กำหนดส่งวันพุธแต่นักเรียนส่งวันอังคาร นักเรียนจะได้คะแนนเพิ่มอีกหน้าละ +1 คะแนน

คะแนนจะรวมลงแฟ้มในวันที่สอบท้ายบท หากส่งหลังจากสอบท้ายบทคะแนนจะลดลงเพื่อความยุติธรรมตามที่ตกลงไว้เพื่อฝึกความรับผิดชอบ

ในบทนี้มีวันหยุดไม่ตรงกันระหว่างห้อง
ดังนั้นให้ตรวจสอบว่าหน้าดังกล่าวทำครบหรือไม่

หมวดหมู่งาน
แบบทดสอบท้ายบทที่ 4
คะแนนเต็ม

20 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7

หมายเหตุ

การทดสอบมี 2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นปรนัยเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นอัตนัย

การทดสอบสอบได้เพียงครั้งเดียว คะแนนที่ได้จะถูกนำไปคำนวณตามข้อตกลงที่แจ้งไว้ในภาคเรียนที่ 1

นักเรียนที่ขึ้นรอสอบให้รีบมาติดต่อขอสอบกับครูแชมป์หรือครูแตงโมครับ จากนั้นให้รอตรวจและรออัพเดท

ข้อมูลเพิ่มเติม/คำถามที่มักพบบ่อย

บันทึกของครู แฟ้มสะสมผลงานครู

รายการชิ้นงานบทที่ 3

รายการชิ้นงานบทที่ 3 เรียงตามลำดับในหน้านี้ดังนี้

บันทึกย่อบทที่ 3 t2l3

คำถามบทที่ 3 t2q3

แบบฝึกหัดบทที่ 3 t2w3

แบบทดสอบท้ายบทที่ 3 t2e3

หมวดหมู่งาน
บันทึกย่อ
คะแนนเต็ม

วันละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 8 คะแนน
4.2 4 คะแนน
4.3 4 คะแนน
4.4 8 คะแนน
4.5 8 คะแนน
4.6 8 คะแนน
4.7 4 คะแนน

หมายเหตุ

คะแนนจะถูกรวมและสรุปในวันที่สอบท้ายบท หากต้องการแก้ไขในกรณี “ข” ให้ดำเนินการก่อนวันสอบ

 

 

หมวดหมู่งาน
คำถาม 2 ข้อ บทที่ 2 เขียนในสมุด
คะแนนเต็ม

10 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.2 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.3 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.4 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.5 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.6 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.7 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3

หมายเหตุ

คำถาม 2 ข้อในสมุด ข้อละ 5 คะแนน โดยมีหัวข้อโดยสังเขปคือ

1. ดวงจันทร์ขึ้นและตกช้าลงวันละกี่นาที

2. ทำไมเราจึงเห็นดวงจันทร์ด้านเดียว

หากนักเรียนทำหายหรือไม่ได้จด ให้จดข้อมูลโจทย์จากเพื่อนเพื่อฝึกความรับผิดชอบ

**มีคะแนนพิเศษแต่งนิทานเกี่ยวกับดวงจันทร์ 8 – 10 บรรทัด เขียนด้วยมือลงในกระดาษ หมดเขตส่ง 20 ม.ค. 66 เวลา 15.30 น.

หมวดหมู่งาน
แบบฝึกหัดบทที่ 3
คะแนนเต็ม

หน้าละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 หน้า 76 – 86
4.2 หน้า 76 – 86
4.3 หน้า 76 – 86
4.4 หน้า 76 – 86
4.5 หน้า 76 – 86
4.6 หน้า 76 – 86
4.7 หน้า 76 – 86

หมายเหตุ

การสั่งงานจะทำไปพร้อมกับกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจะเหลือให้นักเรียนทำบางส่วน กำหนดส่งจะเป็น T+2 (เช่น เรียนวันจันทร์ให้ส่งวันพุธ) เพื่อจะต้องเว้นระยะให้ครูตรวจก่อนเรียนในครั้งต่อไปทั้ง 299 เล่ม

สำหรับนักเรียนที่ส่งก่อนกำหนด เช่น กำหนดส่งวันพุธแต่นักเรียนส่งวันอังคาร นักเรียนจะได้คะแนนเพิ่มอีกหน้าละ +1 คะแนน

คะแนนจะรวมลงแฟ้มในวันที่สอบท้ายบท หากส่งหลังจากสอบท้ายบทคะแนนจะลดลงเพื่อความยุติธรรมตามที่ตกลงไว้เพื่อฝึกความรับผิดชอบ

ในบทนี้มีวันหยุดไม่ตรงกันระหว่างห้อง
ดังนั้นให้ตรวจสอบว่าหน้าดังกล่าวทำครบหรือไม่

หมวดหมู่งาน
แบบทดสอบท้ายบทที่ 3
คะแนนเต็ม

20 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 นำไปสอบรวมกับบทที่ 4
4.2 นำไปสอบรวมกับบทที่ 4
4.3 นำไปสอบรวมกับบทที่ 4
4.4 นำไปสอบรวมกับบทที่ 4
4.5 นำไปสอบรวมกับบทที่ 4
4.6 นำไปสอบรวมกับบทที่ 4
4.7 นำไปสอบรวมกับบทที่ 4

หมายเหตุ

การทดสอบมี 2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นปรนัยเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นอัตนัย

การทดสอบสอบได้เพียงครั้งเดียว คะแนนที่ได้จะถูกนำไปคำนวณตามข้อตกลงที่แจ้งไว้ในภาคเรียนที่ 1

นักเรียนที่ขึ้นรอสอบให้รีบมาติดต่อขอสอบกับครูแชมป์หรือครูแตงโมครับ จากนั้นให้รอตรวจและรออัพเดท

ข้อมูลเพิ่มเติม/คำถามที่มักพบบ่อย

บันทึกของครู แฟ้มสะสมผลงานครู

รายการชิ้นงานบทที่ 2

รายการชิ้นงานบทที่ 2 เรียงตามลำดับในหน้านี้ดังนี้

บันทึกย่อบทที่ 2 t2l2

คำถามบทที่ 2 t2q2

แบบฝึกหัดบทที่ 2 t2w2

แบบทดสอบท้ายบทที่ 2 t2e2

หมวดหมู่งาน
บันทึกย่อ
คะแนนเต็ม

วันละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 6 คะแนน
4.2 8 คะแนน
4.3 6 คะแนน
4.4 8 คะแนน
4.5 8 คะแนน
4.6 8 คะแนน
4.7 8 คะแนน

หมายเหตุ

คะแนนจะถูกรวมและสรุปในวันที่สอบท้ายบท หากต้องการแก้ไขในกรณี “ข” ให้ดำเนินการก่อนวันสอบ

 

 

หมวดหมู่งาน
คำถาม 2 ข้อ บทที่ 2 เขียนในสมุด
คะแนนเต็ม

10 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2
4.2 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2
4.3 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2
4.4 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2
4.5 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2
4.6 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2
4.7 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2

หมายเหตุ

คำถาม 2 ข้อในสมุด ข้อละ 5 คะแนน โดยมีหัวข้อโดยสังเขปคือ

1. สมบัติของสาร 2. สูตรทางเคมีของตด

หากนักเรียนทำหายหรือไม่ได้จด ให้จดข้อมูลโจทย์จากเพื่อนเพื่อฝึกความรับผิดชอบ

หมวดหมู่งาน
แบบฝึกหัดบทที่ 2
คะแนนเต็ม

หน้าละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 หน้า 34 – 49 , 51 – 68
4.2 หน้า 34 – 49 , 51 – 57
4.3 หน้า 34 – 49 , 51 – 68
4.4 หน้า 34 – 49 , 51 – 68
4.5 หน้า 34 – 49 , 51 – 68
4.6 หน้า 34 – 49 , 51 – 68
4.7 หน้า 34 – 49 , 51 – 68

หมายเหตุ

การสั่งงานจะทำไปพร้อมกับกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจะเหลือให้นักเรียนทำบางส่วน กำหนดส่งจะเป็น T+2 (เช่น เรียนวันจันทร์ให้ส่งวันพุธ) เพื่อจะต้องเว้นระยะให้ครูตรวจก่อนเรียนในครั้งต่อไปทั้ง 299 เล่ม

สำหรับนักเรียนที่ส่งก่อนกำหนด เช่น กำหนดส่งวันพุธแต่นักเรียนส่งวันอังคาร นักเรียนจะได้คะแนนเพิ่มอีกหน้าละ +1 คะแนน

คะแนนจะรวมลงแฟ้มในวันที่สอบท้ายบท หากส่งหลังจากสอบท้ายบทคะแนนจะลดลงเพื่อความยุติธรรมตามที่ตกลงไว้เพื่อฝึกความรับผิดชอบ

ในบทนี้มีวันหยุดไม่ตรงกันระหว่างห้อง ดังนั้นให้ตรวจสอบว่าหน้าดังกล่าวทำครบหรือไม่

หมวดหมู่งาน
แบบทดสอบท้ายบทที่ 2
คะแนนเต็ม

20 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 รอตรวจ
4.2 รอตรวจ
4.3  รอตรวจ
4.4  รอตรวจ
4.5  รอตรวจ
4.6  รอตรวจ
4.7  รอตรวจ

หมายเหตุ

การทดสอบมี 2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นปรนัยเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นอัตนัย

การทดสอบสอบได้เพียงครั้งเดียว คะแนนที่ได้จะถูกนำไปคำนวณตามข้อตกลงที่แจ้งไว้ในภาคเรียนที่ 1

นักเรียนที่ขึ้นรอสอบให้รีบมาติดต่อขอสอบกับครูแชมป์หรือครูแตงโมครับ จากนั้นให้รอตรวจและรออัพเดท

ข้อมูลเพิ่มเติม/คำถามที่มักพบบ่อย

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

 

แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
คะแนนเต็ม

25 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 สอบแล้ว
4.2 สอบแล้ว
4.3 สอบแล้ว
4.4 สอบแล้ว
4.5 สอบแล้ว
4.6 สอบแล้ว
4.7 สอบแล้ว

หมายเหตุ

การทดสอบมี 2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นปรนัยเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นอัตนัย

การทดสอบสอบได้เพียงครั้งเดียว คะแนนที่ได้จะถูกนำไปคำนวณตามข้อตกลงที่แจ้งไว้ในภาคเรียนที่ 1

นักเรียนที่ขึ้นรอสอบให้รีบมาติดต่อขอสอบกับครูแชมป์หรือครูแตงโมครับ จากนั้นให้รอตรวจและรออัพเดท

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

แบบฝึกหัดบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
แบบฝึกหัดบทที่ 1
คะแนนเต็ม

หน้าละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.2 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.3 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.4 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.5 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.6 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.7 หน้า 4/5-14/15-20/21-26

หมายเหตุ

การสั่งงานจะทำไปพร้อมกับกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจะเหลือให้นักเรียนทำบางส่วน กำหนดส่งจะเป็น T+2 (เช่น เรียนวันจันทร์ให้ส่งวันพุธ) เพื่อจะต้องเว้นระยะให้ครูตรวจก่อนเรียนในครั้งต่อไปทั้ง 299 เล่ม

สำหรับนักเรียนที่ส่งก่อนกำหนด เช่น กำหนดส่งวันพุธแต่นักเรียนส่งวันอังคาร นักเรียนจะได้คะแนนเพิ่มอีกหน้าละ +1 คะแนน

คะแนนจะรวมลงแฟ้มในวันที่สอบท้ายบท หากส่งหลังจากสอบท้ายบทคะแนนจะลดลงเพื่อความยุติธรรมตามที่ตกลงไว้เพื่อฝึกความรับผิดชอบ

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

คำถามบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
คำถาม 2 ข้อ บทที่ 1 เขียนในสมุด
คะแนนเต็ม

10 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 24 พ.ย.)
4.2 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 25 พ.ย.)
4.3 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 28 พ.ย.)
4.4 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 24 พ.ย.)
4.5 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 23 พ.ย.)
4.6 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 22 พ.ย.)
4.7 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 28 พ.ย.)

หมายเหตุ

คำถาม 2 ข้อในสมุด ข้อละ 5 คะแนน โดยมีหัวข้อโดยสังเขปคือ

1. วัตถุกับวัสดุ

2. สมบัติของวัสดุ (5 หัวข้อย่อย)

หากนักเรียนทำหายหรือไม่ได้จด ให้จดข้อมูลโจทย์จากเพื่อนเพื่อฝึกความรับผิดชอบ

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

บันทึกย่อบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
บันทึกย่อ
คะแนนเต็ม

วันละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 3พย/10พย/17พย
4.2 25พย/4พย/11พย/18พย
4.3 31ตค/7พย/14พย/21พย
4.4 3พย/10พย/17พย
4.5 26พย/2พย/9พย/16พย
4.6 25พย/1พย/8พย/15พย
4.7 31ตค/7พย/14พย/21พย

หมายเหตุ

คะแนนจะถูกรวมและสรุปในวันที่สอบท้ายบท หากต้องการแก้ไขในกรณี “ข” ให้ดำเนินการก่อนวันสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม/คำถามที่มักพบบ่อย

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

รายการชิ้นงานภาคเรียนที่ 2 / 2565

รายการชิ้นงาน

 

 

 

 

การลงคะแนนในแฟ้มบันทึกและรายงาน

ในการเรียนแต่ละวัน นักเรียนที่ทำตอบคำถาม 3 ข้อและเขียนบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนวันนั้น จะได้คะแนน 2 คะแนนดังภาพ

ในการเรียนแต่ละครั้งนักเรียนจะได้รับการสะสมคะแนน หากทำไม่ครบจะได้ 1 คะแนน และถ้าไม่ทำหรือไม่ยอมส่งจนกระทั้งหมดเวลาเรียนจะได้ ม.

กรณีการบ้าน 2 ข้อ ถ้าตรวจแล้วแต่ยังไม่ได้ปั๊มแดง ให้นักเรียนติดตามมาขอบันทึกลงในแฟ้มเพื่ออัพเดทคะแนน ดังภาพด้านล่าง

กรณีที่ปั๊มแดงแล้ว แสดงว่าคะแนนของนักเรียนได้รับการบันทึกแล้ว

นักเรียนบางคนที่ไม่ได้นำสมุดมา ครูจะตรวจบันทึกย่อและให้คะแนน แต่จะทำเครื่องหมายเป็นเลข 2 หรือ 1 ตัวเล็ก เพื่อให้ผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยว่าทำไมเด็กถึงได้คะแนนน้อยได้ทราบ

สำหรับเล่มแบบฝึกและข้อสอบของนักเรียนครูจะขอนำเก็บไว้เป็นหลักฐาน

การมาขอดูข้อมูล ขอความกรุณาให้นำสมุดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาด้วย รวมไปถึงมาในช่วงเวลาที่ครูไม่ได้สอน (สามารถตรวจสอบตารางจัดการเรียนรู้ของครูได้ที่เพจ ศิษย์ครูแชมป์)

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

รายการโดยย่อของงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายการโดยย่อของคำถามพิเศษของแต่ละบท

การบ้านวิทย์ในสมุด
บทที่1
1.ชื่อครูแชมป์
2. 13 ทักษะ
3.พืชและสัตว์
4.สมการ

บทที่ 2

 1. ตัวอย่างดอกไม้
 2. ทดสอบแป้ง

บทที่ 3

 1. มวลและน้ำหนัก
 2. ค่าแรงโน้มถ่วง

บทที่ 4

 1. แสงเดินทาง
 2. ตัวอย่างตัวกลางแสง

หัวข้อดังกล่าวเป็นหัวข้อโดยย่อ หัวข้อเต็มนักเรียนได้จดลงในสมุดวิทยาศาสตร์แล้ว การสั่งงานจะสั่งล่วงหน้าของการเรียนในเนื้อหาของบทถัดไป

สำหรับนักเรียนที่ทำหายหรือไม่ได้จด สามารถยืมของเพื่อนเพื่อจดและส่งตามกำหนด

รายการแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

บทที่ 1 หน้าที่ 4 – 55
บทที่2 หน้า 56 – 83
บทที่ 3 หน้า 90 -105
บทที่ 4 หน้า 110 – 116

การลงคะแนนในแฟ้มบันทึกและรายงาน

ในการเรียนแต่ละวัน นักเรียนที่ทำตอบคำถาม 3 ข้อและเขียนบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนวันนั้น จะได้คะแนน 2 คะแนนดังภาพ

ในการเรียนแต่ละครั้งนักเรียนจะได้รับการสะสมคะแนน หากทำไม่ครบจะได้ 1 คะแนน และถ้าไม่ทำหรือไม่ยอมส่งจนกระทั้งหมดเวลาเรียนจะได้ ม.

กรณีการบ้าน 2 ข้อ ถ้าตรวจแล้วแต่ยังไม่ได้ปั๊มแดง ให้นักเรียนติดตามมาขอบันทึกลงในแฟ้มเพื่ออัพเดทคะแนน ดังภาพด้านล่าง

กรณีที่ปั๊มแดงแล้ว แสดงว่าคะแนนของนักเรียนได้รับการบันทึกแล้ว
นักเรียนบางคนที่ไม่ได้นำสมุดมา ครูจะตรวจบันทึกย่อและให้คะแนน แต่จะทำเครื่องหมายเป็นเลข 2 หรือ 1 ตัวเล็ก เพื่อให้ผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยว่าทำไมเด็กถึงได้คะแนนน้อยได้ทราบ

สำหรับเล่มแบบฝึกและข้อสอบของนักเรียนครูจะขอนำเก็บไว้เป็นหลักฐาน

การมาขอดูข้อมูล ขอความกรุณาให้นำสมุดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาด้วย รวมไปถึงมาในช่วงเวลาที่ครูไม่ได้สอน (สามารถตรวจสอบตารางจัดการเรียนรู้ของครูได้ที่เพจ ศิษย์ครูแชมป์)